FreshPortal client
  • 20 Jun 2022
  • 1 Minute to read
  • Dark
   Light

  FreshPortal client

  • Dark
   Light

  The content is currently unavailable in English. You are viewing the default Dutch version.
  Article Summary

  Om te kunnen printen vanuit FreshPortal is in veel gevallen installatie van de FreshPortal client noodzakelijk.

  Mocht je tegen problemen aanlopen bij het gebruik van de client, kijk dan eens bij onze probleemoplossing.


  Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
  First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
  Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
  Enter a valid email
  Enter a valid password
  Your profile has been successfully updated.